Politika privatnosti

1. Zaštita podataka na prvi pogled

Opće informacije


Sljedeće informacije pružaju jednostavan pregled onoga što se događa s vašim osobnim podacima kada posjetite ovo web mjesto. Osobni podaci su svi podaci koji se mogu koristiti za vašu osobnu identifikaciju. Detaljne informacije o temi zaštite podataka možete pronaći u našoj izjavi o zaštiti podataka navedenoj ispod ovog teksta.

Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici?

Obradu podataka na ovoj web stranici provodi operater web stranice. Njihove podatke za kontakt možete pronaći u odjeljku „Napomena o odgovornom tijelu” u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

Kako prikupljamo Vaše podatke?

S jedne strane, vaši se podaci prikupljaju kada nam ih dostavite. To može biti npr. To mogu biti, na primjer, podaci koje unosite u obrazac za kontakt.

Ostale podatke automatski ili uz vaš pristanak prikupljaju naši IT sustavi kada posjetite web stranicu. To su prvenstveno tehnički podaci (npr. internetski preglednik, operativni sustav ili vrijeme pristupa stranici). Ovi se podaci automatski prikupljaju čim uđete na ovu web stranicu.

Za što koristimo vaše podatke?

Neki od podataka prikupljaju se kako bi se osiguralo da web stranica radi bez grešaka. Drugi podaci mogu se koristiti za analizu vašeg ponašanja korisnika.

Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?

U svakom trenutku imate pravo besplatno dobiti informacije o podrijetlu, primatelju i svrsi Vaših pohranjenih osobnih podataka. Također imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje ovih podataka. Ukoliko ste dali privolu za obradu podataka, tu privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku u budućnosti. Također imate pravo zahtijevati da se obrada Vaših osobnih podataka ograniči u određenim okolnostima. Također imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

Možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku u vezi s ovim ili ako imate dodatnih pitanja o zaštiti podataka.

Analitika i alati trećih strana

Kada posjetite ovu web stranicu, vaše ponašanje surfanja može se statistički procijeniti. To se prvenstveno događa s takozvanim programima za analizu.

Detaljne informacije o ovim programima analize mogu se pronaći u sljedećoj izjavi o zaštiti podataka.

 

2. Hosting


Sadržaj naše web stranice hostiramo kod sljedećeg pružatelja usluga:

Vanjski hosting

Ovo web mjesto ima vanjski hosting. Osobni podaci prikupljeni na ovoj web stranici pohranjuju se na poslužitelj(e) domaćina(a). Ovo može biti v. a. To uključuje IP adrese, zahtjeve za kontakt, meta i komunikacijske podatke, podatke o ugovoru, podatke za kontakt, imena, pristup web stranici i druge podatke generirane putem web stranice.

Vanjski hosting provodi se u svrhu ispunjenja ugovora s našim potencijalnim i postojećim kupcima (čl. 6. st. 1. lit. b GDPR) te u interesu sigurnog, brzog i učinkovitog pružanja naše online ponude od strane profesionalnog pružatelja usluga. (Članak 6. stavak 1. lit. f GDPR). Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se provodi isključivo na temelju članka 6. stavka 1. lit. B. Otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG. Privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Naš host(ovi) će obrađivati ​​vaše podatke samo u onoj mjeri u kojoj je potrebno da ispuni svoje obveze pružanja usluga i slijedi naše upute u vezi s tim podacima.

Koristimo sljedeće host(ove):

EVOLINK AD
"Mladost-1", strana 54, ul.1, kat 1, kv.1-2,
Sofija, Bugarska
Adresa za dopisivanje:
Ovcha Kupel, ulica Barzaritza 16B
1618 Sofija, Bugarska

Obrada narudžbe

Za korištenje gore navedene usluge sklopili smo Ugovor o obradi narudžbe (AVV). Ovo je ugovor koji zahtijeva zakon o zaštiti podataka, koji osigurava da osobne podatke posjetitelja naše web stranice obrađujemo samo u skladu s našim uputama i u skladu s GDPR-om.

 

3. Opće informacije i obvezne informacije


Zaštita podataka

Operateri ovih stranica vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu vaših osobnih podataka. S vašim osobnim podacima postupamo povjerljivo iu skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Kada koristite ovu web stranicu, prikupljaju se različiti osobni podaci. Osobni podaci su podaci koji se mogu koristiti za vašu osobnu identifikaciju. Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo i za što ih koristimo. Također objašnjava kako i u koju svrhu se to događa.

Željeli bismo istaknuti da prijenos podataka putem interneta (npr. kada komunicirate putem e-pošte) može imati sigurnosne propuste. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

E-pošta: support@esimdata.co

Odgovorno tijelo je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i načinima obrade osobnih podataka (npr. imena, e-mail adrese i sl.).

Razdoblje skladištenja

Osim ako u ovoj izjavi o zaštiti podataka nije navedeno posebno razdoblje pohrane, vaši osobni podaci ostat će kod nas dok svrha obrade podataka više ne bude primjenjiva. Ako podnesete legitiman zahtjev za brisanje ili opozovete privolu za obradu podataka, vaši će podaci biti izbrisani osim ako nemamo druge zakonski dopuštene razloge za pohranjivanje vaših osobnih podataka (npr. razdoblja čuvanja poreznih ili trgovačkih prava); U potonjem slučaju, brisanje se odvija nakon što ti razlozi više ne važe.

Opće informacije o pravnoj osnovi za obradu podataka na ovoj web stranici

Ako ste pristali na obradu podataka, vaše ćemo osobne podatke obrađivati ​​na temelju članka 6. stavka 1. lit. a GDPR-a ili članka 9. stavka 2. lit. U slučaju izričitog pristanka na prijenos osobnih podataka u treće zemlje, obrada podataka također se provodi na temelju članka 49. stavka 1. točke a GDPR-a. Ako ste pristali na pohranjivanje kolačića ili na pristup informacijama na vašem uređaju (npr. putem otiska prsta uređaja), obrada podataka također će se provesti na temelju članka 25. stavka 1. TTDSG. Privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku. Ako su vaši podaci potrebni za ispunjenje ugovora ili provedbu predugovornih mjera, vaše podatke obrađujemo na temelju članka 6. stavka 1. točke b GDPR-a. Nadalje, vaše podatke obrađujemo ako je potrebno ispuniti zakonsku obvezu na temelju članka 6. stavka 1. točke c GDPR-a. Obrada podataka također se može provoditi na temelju našeg legitimnog interesa u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) GDPR-a. Informacije o relevantnim pravnim osnovama u svakom pojedinačnom slučaju navedene su u sljedećim stavcima ove izjave o zaštiti podataka.

Primatelji osobnih podataka

U sklopu naših poslovnih aktivnosti surađujemo s različitim vanjskim tijelima. U nekim slučajevima također je potrebno prenijeti osobne podatke tim vanjskim tijelima. Osobne podatke prosljeđujemo vanjskim tijelima samo ako je to potrebno za ispunjenje ugovora, ako smo zakonski obvezni to učiniti (npr. prosljeđivanje podataka poreznim tijelima), ako imamo legitiman interes u skladu s člankom 6. stavkom 1. lit. f DSGVO u prijenosu ili ako druga pravna osnova dopušta prijenos podataka. Prilikom korištenja obrađivača narudžbi, osobne podatke naših kupaca prosljeđujemo samo na temelju važećeg ugovora o obradi narudžbi. U slučaju zajedničke obrade sklapa se ugovor o zajedničkoj obradi.

Opoziv Vaše suglasnosti za obradu podataka

Mnoge radnje obrade podataka moguće su samo uz vaš izričiti pristanak. U bilo kojem trenutku možete opozvati bilo koji pristanak koji ste već dali. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se provodi do opoziva.

Pravo na prigovor na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima i na izravno oglašavanje (čl. 21. GDPR)

AKO SE OBRADA PODATAKA TEMELJEM NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E ILI F GDPR, IMATE PRAVO PRIGOVORITI SE OBRADI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA U SVAKOM TRENUTKU IZ RAZLOGA KOJI PROIZLAZE IZ VAŠE POSEBNE SITUACIJE; OVO SE TAKOĐER ODNOSI NA PROFILIRANJE NA TEMELJU OVIH UVJETA. PRIMJENJIVA PRAVNA OSNOVA NA KOJOJ SE TEMELI OBRADA MOŽE SE PRONAĆI U OVOJ POLITICI ZAŠTITE PODATAKA. AKO SE PROTIVITE, NEĆEMO VIŠE OBRAĐIVATI VAŠE ODGOVARAJUĆE OSOBNE PODATKE OSIM AKO NE MOŽEMO DOKAZATI SLOŽENE RAZLOGE ZA OBRADU KOJI NADLAŽUJU VAŠE INTERESE, PRAVA I SLOBODE ILI JE OBRADA U SVRHU UČINKA, VJEŽBANJA ILI OBRAMBENOG FORMIRANJA NOGE AL POTRAŽIVANJA (PRIGOVOR TEMELJNO PREMA ČLANKU 21. STAVKU 1. GDPR-a).

AKO SE VAŠI OSOBNI PODACI OBRAĐUJU U SVRHU IZRAVNOG OGLAŠAVANJA, IMATE PRAVO U SVAKOM TRENUTKU UGOVORITI SE NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA KOJI SE VAS TIČU U SVRHU TAKVOG OGLAŠAVANJA; OVO SE ODNOSI I NA PROFILIRANJE U MJERI UKOLIKO JE POVEZANO S TAKVIM IZRAVNIM OGLAŠAVANJEM. AKO SE PRIGOVORITE, VAŠI OSOBNI PODACI SE VIŠE NEĆE KORISTITI U SVRHU IZRAVNOG OGLAŠAVANJA (PRIGOVOR PREMA ČLANKU 21. STAVKU 2. GDPR).

Pravo na podnošenje prigovora nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja GDPR-a, pogođeni imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici svog uobičajenog boravišta, radnog mjesta ili mjesta navodnog kršenja. Pravo na podnošenje pritužbe postoji ne dovodeći u pitanje druge upravne ili sudske lijekove.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da podatke koje automatski obrađujemo na temelju vašeg pristanka ili u sklopu ispunjenja ugovora predamo vama ili trećoj strani u uobičajenom, strojno čitljivom formatu. Ako zatražite prijenos podataka izravno drugoj odgovornoj osobi, to će biti učinjeno samo ako je tehnički izvedivo.

Informacija, ispravak i brisanje

U okviru važećih zakonskih odredbi, u svakom trenutku imate pravo na besplatnu informaciju o svojim pohranjenim osobnim podacima, njihovom podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka te, ako je potrebno, pravo na ispravak ili brisanje tih podataka. Možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku u vezi s ovim ili ako imate dodatnih pitanja na temu osobnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U vezi s tim nas možete kontaktirati u bilo koje vrijeme. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

  • Ako osporavate točnost osobnih podataka koje imamo o vama, općenito će nam trebati vremena da to provjerimo. Za vrijeme trajanja pregleda imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.
  • Ako je obrada Vaših osobnih podataka bila/se odvija nezakonito, možete zatražiti da se obrada ograniči umjesto brisanja.
  • Ako nam Vaši osobni podaci više nisu potrebni, ali su Vam potrebni za ostvarivanje, obranu ili postavljanje pravnih zahtjeva, imate pravo umjesto brisanja zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.
  • Ako ste podnijeli prigovor u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a, potrebno je napraviti ravnotežu između vaših i naših interesa. Sve dok još nije jasno čiji interesi prevladavaju, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.

Ako ste ograničili obradu svojih osobnih podataka, ti se podaci – osim za njihovo pohranjivanje – mogu koristiti samo uz Vaš pristanak ili za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga važan javni interes Europske unije ili države članice.

SSL ili TLS enkripcija

Ova stranica koristi SSL ili TLS enkripciju iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivih sadržaja, kao što su narudžbe ili upiti koje nam šaljete kao operateru stranice. Šifriranu vezu možete prepoznati po promjeni retka adrese preglednika iz “http://” u “https://” i po simbolu lokota u retku preglednika.

Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, treće strane ne mogu čitati podatke koje nam šaljete.

Šifrirane platne transakcije na ovoj web stranici

Ako nakon sklapanja plaćenog ugovora postoji obveza da nam dostavite svoje podatke o plaćanju (npr. broj računa za autorizaciju izravnog terećenja), ti će podaci biti potrebni za obradu plaćanja.

Platne transakcije uobičajenim metodama plaćanja provode se isključivo putem kriptirane SSL ili TLS veze. Šifriranu vezu možete prepoznati po promjeni retka adrese preglednika iz “http://” u “https://” i po simbolu lokota u retku preglednika.

Uz šifriranu komunikaciju, treće strane ne mogu pročitati podatke o plaćanju koje nam pošaljete.

 

4. Prikupljanje podataka na ovoj web stranici


Kolačići (Cookies)

Naše web stranice koriste takozvane "kolačiće". Kolačići su mali podatkovni paketi i ne oštećuju vaš uređaj. Oni se pohranjuju na vašem uređaju ili privremeno tijekom trajanja sesije (kolačići sesije) ili trajno (trajni kolačići). Kolačići sesije automatski se brišu na kraju vašeg posjeta. Trajni kolačići ostaju pohranjeni na vašem uređaju sve dok ih sami ne izbrišete ili ih vaš web preglednik automatski ne izbriše.

Kolačići mogu doći od nas (kolačići prve strane) ili od tvrtki trećih strana (tzv. kolačići treće strane). Kolačići trećih strana omogućuju integraciju određenih usluga tvrtki trećih strana unutar web stranica (npr. kolačići za obradu usluga plaćanja).

Kolačići imaju različite funkcije. Mnogi su kolačići tehnički neophodni jer određene funkcije web stranice ne bi radile bez njih (npr. funkcija košarice ili prikaz videa). Ostali kolačići mogu se koristiti za procjenu ponašanja korisnika ili u reklamne svrhe.

Kolačići koji su nužni za provedbu procesa elektroničke komunikacije, za pružanje određenih funkcija koje tražite (npr. za funkciju košarice za kupnju) ili za optimizaciju web stranice (npr. kolačići za mjerenje web publike) (nužni kolačići). pohranjeni na temelju Članak 6. stavak 1. točka f GDPR-a, osim ako je navedena druga pravna osnova. Operater web stranice ima legitiman interes za pohranu potrebnih kolačića za tehnički besprijekorno i optimizirano pružanje svojih usluga. Ako je zatražen pristanak za pohranjivanje kolačića i usporedivih tehnologija prepoznavanja, obrada se provodi isključivo na temelju tog pristanka (čl. 6. st. 1. lit. a GDPR i čl. 25. st. 1. TTDSG); suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Možete postaviti svoj preglednik tako da budete obaviješteni o postavkama kolačića i dopustiti kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito te aktivirati automatsko brisanje kolačića pri zatvaranju preglednika. Ako su kolačići deaktivirani, funkcionalnost ove web stranice može biti ograničena.

Koji se kolačići i usluge koriste na ovoj web stranici možete saznati u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

Suglasnost za pohranu kolačića

Naša web stranica koristi proizvod TermsFeed.com (https://www.termsfeed.com) za dobivanje vašeg pristanka za pohranu određenih kolačića na vaš uređaj ili za korištenje određenih tehnologija te za dokumentiranje toga u skladu s propisima o zaštiti podataka. Pružatelj ove tehnologije je TermsFeed.com (https://www.termsfeed.com).

Kada uđete na našu web stranicu, uspostavit će se veza s poslužiteljima TermsFeed.com kako bismo dobili vaš pristanak i druge izjave u vezi s korištenjem kolačića. TermsFeed.com zatim sprema kolačić u vaš preglednik kako bi vam mogao dodijeliti dani pristanak ili njegov opoziv. Podaci prikupljeni na ovaj način bit će pohranjeni sve dok ne zatražite brisanje, dok sami ne izbrišete kolačić TermsFeed.com ili više ne postoji svrha pohrane podataka. Obveze obveznog zakonskog zadržavanja ostaju nepromijenjene.

TermsFeed.com služi za dobivanje zakonski potrebne suglasnosti za korištenje kolačića. Pravna osnova za to je članak 6. stavak 1. slovo c GDPR-a.

Obrada narudžbe

Za korištenje gore navedene usluge sklopili smo Ugovor o obradi narudžbe (AVV). Ovo je ugovor koji zahtijeva zakon o zaštiti podataka, koji osigurava da osobne podatke posjetitelja naše web stranice obrađujemo samo u skladu s našim uputama i u skladu s GDPR-om.

Dnevnici poslužitelja

Pružatelj stranica automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvane log datoteke poslužitelja, koje nam vaš preglednik automatski šalje. Ovi su:

  • Vrsta i verzija preglednika
  • Operativni sustav koji se koristi
  • URL preporuke
  • Ime glavnog računala koje pristupa
  • Vrijeme zahtjeva poslužitelja
  • IP adresa


Ovi podaci neće biti spojeni s drugim izvorima podataka.

Ovi se podaci prikupljaju na temelju članka 6. stavka 1. slova f GDPR-a. Operator web stranice ima legitiman interes za tehnički ispravnu prezentaciju i optimizaciju svoje web stranice - u tu svrhu potrebno je snimiti log datoteke poslužitelja.

Kontakt obrazac

Ako nam pošaljete upite putem obrasca za kontakt, vaše podatke iz obrasca za upit, uključujući podatke za kontakt koje ste tamo naveli, pohranit ćemo u svrhu obrade upita i u slučaju naknadnih pitanja. Ove podatke nećemo proslijediti bez vašeg pristanka.

Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke b GDPR-a, pod uvjetom da je vaš zahtjev povezan s ispunjenjem ugovora ili je potreban za provođenje predugovornih mjera. U svim ostalim slučajevima, obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita upućenih nama (čl. 6. stavak 1. lit. f GDPR) ili na vašem pristanku (čl. 6. st. 1. lit. a GDPR ) ako je ovo postavljeno pitanje; suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Podaci koje unesete u obrazac za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite njihovo brisanje, opozovete privolu za pohranu ili prestane svrha pohrane podataka (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe – posebice razdoblja čuvanja – ostaju nepromijenjene.

Upiti putem e-maila, telefona ili faksa

Ako nas kontaktirate putem e-pošte, telefona ili faksa, vaš zahtjev, uključujući sve proizašle osobne podatke (ime, zahtjev), pohranit ćemo i obraditi u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Ove podatke nećemo proslijediti bez vašeg pristanka.

Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke b GDPR-a, pod uvjetom da je vaš zahtjev povezan s ispunjenjem ugovora ili je potreban za provođenje predugovornih mjera. U svim ostalim slučajevima, obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita upućenih nama (čl. 6. stavak 1. lit. f GDPR) ili na vašem pristanku (čl. 6. st. 1. lit. a GDPR ) ako je ovo postavljeno pitanje; suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Podaci koje nam pošaljete putem zahtjeva za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite da ih izbrišemo, opozovete svoj pristanak za pohranu ili više ne vrijedi svrha pohrane podataka (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe – posebice zakonski propisani rokovi čuvanja – ostaju nepromijenjeni.

Registracija na ovoj web stranici

Možete se registrirati na ovoj web stranici za korištenje dodatnih funkcija na stranici. Unesene podatke koristimo samo u svrhu korištenja pojedine ponude ili usluge za koju ste se registrirali. Obvezne informacije koje se traže prilikom registracije moraju biti navedene u cijelosti. U protivnom ćemo odbiti registraciju.

Za važne promjene, poput opsega ponude ili tehnički nužnih promjena, koristimo e-mail adresu navedenu prilikom registracije kako bismo vas na ovaj način obavijestili.

Podaci uneseni tijekom registracije obrađuju se u svrhu provedbe odnosa korištenja uspostavljenog registracijom i, ako je potrebno, za iniciranje daljnjih ugovora (čl. 6. st. 1. lit. b GDPR).

Podatke prikupljene tijekom registracije čuvat ćemo sve dok ste registrirani na ovoj web stranici, a zatim ćemo ih izbrisati. Zakonska razdoblja čuvanja ostaju nepromijenjena.

 

5. Alati za analizu i oglašavanje


Google Tag Manager

Koristimo Google Tag Manager. Davatelj je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Tag Manager je alat koji nam omogućuje integraciju alata za praćenje ili statistike i drugih tehnologija na našoj web stranici. Sam Google Tag Manager ne stvara korisničke profile, ne pohranjuje kolačiće i ne provodi nikakve neovisne analize. Koristi se samo za upravljanje i prikaz alata integriranih kroz njega. Međutim, Google Tag Manager prikuplja vašu IP adresu, koja se također može prenijeti na Googleovu matičnu tvrtku u Sjedinjenim Državama.

Upotreba Google upravitelja oznaka temelji se na članku 6. stavku 1. točki f GDPR-a. Operater web stranice ima legitiman interes za brzu i jednostavnu integraciju i upravljanje raznim alatima na svojoj web stranici. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se provodi isključivo na temelju članka 6. stavka 1. lit. B. Otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG. Privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Tvrtka je certificirana prema “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF je sporazum između Europske unije i SAD-a koji ima za cilj osigurati usklađenost s europskim standardima zaštite podataka kada se podaci obrađuju u SAD-u. Svaka tvrtka s DPF certifikatom obvezuje se pridržavati se ovih standarda zaštite podataka. Dodatne informacije o tome mogu se dobiti od pružatelja na sljedećoj poveznici: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Ova web stranica koristi funkcije usluge web analize Google Analytics. Davatelj je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics omogućuje operateru web stranice analizu ponašanja posjetitelja web stranice. Operater web stranice prima različite podatke o korištenju, kao što su: Npr. prikazi stranica, duljina boravka, korišteni operativni sustavi i porijeklo korisnika. Ovi podaci se dodjeljuju korisnikovom uređaju. Nema dodjele korisničkom ID-u.

Nadalje, između ostalog možemo koristiti Google Analytics. Snimite pokrete i klikove miša i pomicanja. Nadalje, Google Analytics koristi različite pristupe modeliranju kako bi nadopunio prikupljene skupove podataka i koristi tehnologije strojnog učenja u analizi podataka.

Google Analytics koristi tehnologije koje omogućuju prepoznavanje korisnika u svrhu analize ponašanja korisnika (npr. kolačići ili otisak prsta uređaja). Podaci koje Google prikuplja o korištenju ove web stranice obično se prenose na Google poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju.

Korištenje ove usluge temelji se na vašem pristanku u skladu s člankom 6. stavkom 1. slovom a GDPR-a i člankom 25. stavkom 1. TTDSG. Privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći ovdje: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Tvrtka je certificirana prema “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF je sporazum između Europske unije i SAD-a koji ima za cilj osigurati usklađenost s europskim standardima zaštite podataka kada se podaci obrađuju u SAD-u. Svaka tvrtka s DPF certifikatom obvezuje se pridržavati se ovih standarda zaštite podataka. Dodatne informacije o tome mogu se dobiti od pružatelja na sljedećoj poveznici: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


IP anonimizacija

Google Analytics IP anonimizacija je aktivirana. To znači da će Google skratiti vašu IP adresu u državama članicama Europske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru prije nego što se prenese u SAD. Samo u iznimnim slučajevima puna IP adresa će se prenijeti na Google poslužitelj u SAD-u i tamo skratiti. U ime operatera ove web stranice, Google će koristiti ove podatke za procjenu vašeg korištenja web stranice, za sastavljanje izvješća o aktivnostima na web stranici i za pružanje drugih usluga povezanih s aktivnostima web stranice i korištenjem interneta operateru web stranice. IP adresa koju prenosi vaš preglednik kao dio Google Analyticsa ne kombinira se s drugim Google podacima.

Dodatak za preglednik

Možete spriječiti Google u prikupljanju i obradi vaših podataka preuzimanjem i instaliranjem dodatka za preglednik koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr.

Više informacija o tome kako Google Analytics obrađuje korisničke podatke možete pronaći u Googleovim pravilima o privatnosti: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hr.

Google signali

Koristimo Google signale. Kada posjetite našu web stranicu, Google Analytics prikuplja, između ostalog: Vaša lokacija, povijest pretraživanja i YouTube povijest kao i demografski podaci (podaci o posjetiteljima). Ovi se podaci mogu koristiti za personalizirano oglašavanje uz pomoć Google Signala. Ako imate Google račun, podaci o posjetiteljima Google Signala bit će povezani s vašim Google računom i korišteni za personalizirane reklamne poruke. Podaci se također koriste za izradu anonimizirane statistike o korisničkom ponašanju naših korisnika.

Obrada narudžbe

S Googleom smo sklopili ugovor o obradi narudžbe i u potpunosti primjenjujemo stroge zahtjeve njemačkih tijela za zaštitu podataka pri korištenju Google Analyticsa.

Google Analytics mjerenje e-trgovine

Ova web stranica koristi značajku "Mjerenje e-trgovine" usluge Google Analytics. Uz pomoć mjerenja e-trgovine, operater web stranice može analizirati kupovno ponašanje posjetitelja web stranice kako bi poboljšao svoje online marketinške kampanje. Bilježe se podaci kao što su poslane narudžbe, prosječne vrijednosti narudžbi, troškovi dostave i vrijeme od pregledavanja proizvoda do kupnje. Ove podatke Google može sažeti pod ID transakcije koji je dodijeljen dotičnom korisniku ili njegovom uređaju.

Google Ads

Operater web stranice koristi Google Ads. Google Ads je online oglašivački program tvrtke Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Ads nam omogućuje prikazivanje oglasa u Google tražilici ili na web stranicama trećih strana kada korisnik unese određene pojmove za pretraživanje na Googleu (ciljanje ključnih riječi). Nadalje, ciljani oglasi mogu se prikazivati ​​na temelju korisničkih podataka dostupnih na Googleu (npr. podaci o lokaciji i interesi) (ciljanje ciljne skupine). Kao operateri web stranica, možemo kvantitativno procijeniti te podatke, na primjer analizirajući koji su pojmovi za pretraživanje doveli do prikazivanja naših oglasa i koliko je oglasa dovelo do odgovarajućih klikova.

Korištenje ove usluge temelji se na vašem pristanku u skladu s člankom 6. stavkom 1. slovom a GDPR-a i člankom 25. stavkom 1. TTDSG. Privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći ovdje: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Tvrtka je certificirana prema “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF je sporazum između Europske unije i SAD-a koji ima za cilj osigurati usklađenost s europskim standardima zaštite podataka kada se podaci obrađuju u SAD-u. Svaka tvrtka s DPF certifikatom obvezuje se pridržavati se ovih standarda zaštite podataka. Dodatne informacije o tome mogu se dobiti od pružatelja na sljedećoj poveznici: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


Meta Pixel (bivši Facebook Pixel)

Ova web stranica koristi piksele radnje posjetitelja s Facebooka/Mete za mjerenje konverzija. Pružatelj ove usluge je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Međutim, prema Facebooku, prikupljeni podaci također će biti prebačeni u SAD i druge treće zemlje.

To omogućuje praćenje ponašanja posjetitelja stranice nakon što su preusmjereni na web stranicu pružatelja klikom na Facebook oglas. To omogućuje procjenu učinkovitosti Facebook oglasa za potrebe statistike i istraživanja tržišta te optimizaciju budućih mjera oglašavanja.

Prikupljeni podaci su za nas kao operatera ove web stranice anonimni te ne možemo donositi zaključke o identitetu korisnika. Međutim, Facebook podatke pohranjuje i obrađuje tako da je moguća veza s dotičnim korisničkim profilom, a Facebook koristi podatke u vlastite svrhe oglašavanja u skladu s Facebookovim smjernicama za korištenje podataka (https://de-de.facebook. com/about/privacy/). može. To omogućuje Facebooku da omogući postavljanje oglasa na Facebook stranicama kao i izvan Facebooka. Kao operater stranice, ne možemo utjecati na ovu upotrebu podataka.

Korištenje ove usluge temelji se na vašem pristanku u skladu s člankom 6. stavkom 1. slovom a GDPR-a i člankom 25. stavkom 1. TTDSG. Privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Koristimo naprednu funkciju podudaranja unutar meta piksela.

Napredno podudaranje omogućuje nam dijeljenje različitih vrsta podataka (npr. lokacije, države, poštanskog broja, raspršenih adresa e-pošte, imena, spola, datuma rođenja ili telefonskog broja) naših kupaca i potencijalnih klijenata koje prikupljamo putem naše web stranice s Metom ( Facebook). Ova nam aktivacija omogućuje da naše reklamne kampanje na Facebooku još preciznije prilagodimo ljudima koji su zainteresirani za naše ponude. Osim toga, napredno podudaranje poboljšava dodjelu konverzija na web-mjestu i proširuje prilagođenu publiku.

U mjeri u kojoj se osobni podaci prikupljaju na našoj web stranici pomoću ovdje opisanog alata i prosljeđuju Facebooku, mi i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska zajednički smo odgovorni za ovu obradu podataka (članak 26 GDPR). Zajednička odgovornost ograničena je isključivo na prikupljanje podataka i njihovo prosljeđivanje Facebooku. Obrada koju provodi Facebook nakon prosljeđivanja nije dio zajedničke odgovornosti. Naše zajedničke obveze navedene su u ugovoru o zajedničkoj obradi. Tekst ugovora možete pronaći na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Prema ovom ugovoru odgovorni smo za pružanje informacija o zaštiti podataka prilikom korištenja Facebook alata i za implementaciju alata na našoj web stranici sigurnu za zaštitu podataka. Facebook je odgovoran za sigurnost podataka Facebook proizvoda. Možete ostvariti prava nositelja podataka (npr. zahtjeve za informacijama) u vezi s podacima koje obrađuje Facebook izravno na Facebooku. Ako svoja prava nositelja podataka ostvarite kod nas, dužni smo ih proslijediti Facebooku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći ovdje: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Dodatne informacije o zaštiti vaše privatnosti možete pronaći u Facebookovim informacijama o zaštiti podataka: https://facebook.com/about/privacy/.

Također možete deaktivirati funkciju remarketinga “Prilagođena publika” u području postavki oglasa na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Da biste to učinili morate biti prijavljeni na Facebook.

Ako nemate Facebook račun, možete deaktivirati oglašavanje temeljeno na korištenju Facebooka na web stranici European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/hr/your-ad-choices.

Tvrtka je certificirana prema “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF je sporazum između Europske unije i SAD-a koji ima za cilj osigurati usklađenost s europskim standardima zaštite podataka kada se podaci obrađuju u SAD-u. Svaka tvrtka s DPF certifikatom obvezuje se pridržavati se ovih standarda zaštite podataka. Dodatne informacije o tome mogu se dobiti od pružatelja na sljedećoj poveznici: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

6. Pružatelji usluga e-trgovine i plaćanja


Obrada podataka o kupcima i ugovorima

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo osobne podatke o kupcima i ugovorne podatke za uspostavljanje, strukturiranje i promjenu naših ugovornih odnosa. Prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo osobne podatke o korištenju ove web stranice (podatke o korištenju) samo u onoj mjeri u kojoj je potrebno da korisniku omogućimo korištenje usluge ili naplatu iste. Pravna osnova za to je članak 6. stavak 1. točka b GDPR-a.

Prikupljeni podaci o kupcima bit će izbrisani nakon završetka narudžbe ili raskida poslovnog odnosa i isteka svih zakonskih razdoblja čuvanja. Zakonska razdoblja čuvanja ostaju nepromijenjena.

Prijenos podataka prilikom sklapanja ugovora o uslugama i digitalnom sadržaju

Osobne podatke prenosimo trećim stranama samo ako je to potrebno u sklopu obrade ugovora, na primjer kreditnoj instituciji odgovornoj za obradu plaćanja.

Podaci se neće dalje prenositi ili će se prenositi samo ako ste izričito pristali na prijenos. Vaši podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama bez vašeg izričitog pristanka, primjerice u reklamne svrhe.

Osnova za obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka b GDPR-a, koji dopušta obradu podataka za ispunjenje ugovora ili predugovornih mjera.

Usluge plaćanja

Na našu web stranicu integriramo usluge plaćanja trećih strana. Ako kupujete od nas, vaše podatke o plaćanju (npr. ime, iznos plaćanja, podatke o računu, broj kreditne kartice) obradit će pružatelj usluga plaćanja u svrhu obrade plaćanja. Na ove se transakcije primjenjuju odgovarajući ugovorni propisi i propisi o zaštiti podataka dotičnih pružatelja usluga. Korištenje pružatelja usluga plaćanja temelji se na članku 6. stavku 1. točki b GDPR-a (obrada ugovora) iu interesu da proces plaćanja bude što lakši, udobniji i sigurniji (članak 6. stavak 1. točka f. GDPR). Ako se za određene radnje traži vaš pristanak, pravna osnova za obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka a GDPR-a; Privolu je moguće opozvati bilo kada u budućnosti.

Na ovoj web stranici koristimo sljedeće usluge plaćanja/pružatelje usluga plaćanja:

PayPal

Pružatelj ove usluge plaćanja je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (u daljnjem tekstu "PayPal").

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Pojedinosti se mogu pronaći u PayPalovoj politici privatnosti: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Stripe

Pružatelj za korisnike unutar EU je Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska (u daljnjem tekstu "Stripe").

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći ovdje: https://stripe.com/de/privacy i https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Pojedinosti o tome možete pročitati u politici privatnosti tvrtke Stripe na sljedećoj poveznici: https://stripe.com/de/privacy.

Stripe trust badge