Opći uvjeti poslovanja

1 Valjanost

Sljedeći uvjeti vrijede isključivo za sve kupnje eSIM podatkovnih paketa od Adria eSIM na temelju online narudžbi putem internetske trgovine www.adriaesim.gombashop.rs (u daljnjem tekstu “online trgovina”).

Kupac je potrošač u onoj mjeri u kojoj se svrha naručenih isporuka i usluga ne može pretežno pripisati njegovoj trgovačkoj ili samostalnoj profesionalnoj djelatnosti. S druge strane, poduzetnik je svaka poslovno sposobna fizička ili pravna osoba ili poslovno sposobno društvo koje prilikom sklapanja ugovora djeluje u obavljanju svoje gospodarske ili samostalne profesionalne djelatnosti.

2 Naručivanje

Online narudžba kupca je obvezujuća ponuda za sklapanje kupoprodajnog ugovora za željeni eSIM podatkovni paket. Klikom na gumb “NARUDŽBA SA UVJETOM PLAĆANJA” na kraju procesa naručivanja, ponuda koja je obvezujuća za kupca bit će poslana Adria eSIM.

Kupac se može registrirati. Međutim, kupnja u online trgovini moguća je “kao gost”. Tijekom takvog postupka kupnje traže se samo podaci bitni za obradu narudžbe kupca. Nakon završetka procesa kupnje, kupac će imati izbor registrirati se kao korisnik ili nastaviti kao neregistrirani korisnik.

3 Sklapanje kupoprodajnog ugovora, primitak eSIM podatkovnog paketa

Sve ponude u web trgovini su neobvezujuće i sadrže samo poziv kupcu na dostavu ugovorne ponude. Kupoprodajni ugovor za eSIM podatkovni paket sklapa se potvrdom primitka/potvrdom narudžbe. Nakon što korisnik primi uplatu, bit će mu poslan QR kod za instalaciju eSIM podatkovnog paketa.

4 Greške pri unosu

Kupac može ispraviti svoje unose prije predaje narudžbe pomoću gumba "Natrag". Ispravci se mogu izvršiti (također korištenjem uobičajenih funkcija tipkovnice i miša (gumb za povratak u pregledniku)) izravno na prethodnoj stranici narudžbe u odgovarajućim poljima za unos. Narudžba se još uvijek može promijeniti iz košarice prije slanja narudžbe. Nakon klika na gumb “NARUDŽBA UZ PLAĆANJE” više nije moguće samostalno izvršiti ispravku.

Osim toga, greške pri unosu mogu se ispraviti i otkazivanjem procesa kupnje i ponovnim pokretanjem procesa naručivanja.

5 Jezik ugovora

Za sklapanje ugovora dostupan je samo hrvatski jezik.

6 Važna napomena: Kompatibilnost/datum isteka

Nisu svi uređaji (pametni telefoni, tableti, prijenosna računala itd.) kompatibilni s eSIM-om. Kompatibilnost uređaja može se razlikovati ovisno o mrežnom operateru i mjestu porijekla. Prije kupnje kupac mora provjeriti je li njegov uređaj bez mreže i kompatibilan s eSIM-om. Popis koji se ažurira u redovitim intervalima može se pronaći u online trgovini. Popis uređaja koji podržavaju eSIM nije konačan; stoga nedavno najavljeni uređaji kompatibilni s eSIM-om možda još nisu dodani.

Upute za instalaciju eSIM podatkovnih paketa na kompatibilnim uređajima također možete pronaći u online trgovini. Kupac također u e-mailu dobiva odgovarajuće poveznice s QR kodom za instalaciju eSIM podatkovnog paketa.

eSIM podatkovni paketi imaju osnovni rok valjanosti od 12 mjeseci od kupnje, tijekom kojeg se podatkovni paketi mogu aktivirati. Nakon aktivacije počinje teći razdoblje koje je kupac odabrao i naveo u narudžbi. Sva neiskorištena količina podataka na kraju razdoblja valjanosti od 12 mjeseci ili datuma isteka kupljenog razdoblja će isteći.

7 Cijena i plaćanje

Sve cijene su izražene u dolarima. Cijene se podrazumijevaju kao konačne cijene, odnosno uključuju sve komponente cijene, uključujući pripadajući zakonski PDV.

Osim ako nije drugačije navedeno, fakture se plaćaju putem PayPala ili Stripea.

Paypal:

Prilikom plaćanja koristeći način plaćanja koji nudi PayPal, plaćanje se obrađuje putem pružatelja usluge plaćanja PayPal (Europe) S.á.r.l. et Cie, S:C:A:, 22-24 Boulevard Royal, L2449 Luksemburg, podložno PayPal Uvjetima korištenja, dostupnima na https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/useragreement-full ili - ako kupac nema PayPal račun - podložno uvjetima plaćanja bez PayPal računa, koji se mogu pogledati na https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacywax- puna.

Stripe

Prilikom plaćanja koristeći način plaćanja koji nudi Stripe, plaćanje se obrađuje putem pružatelja usluga plaćanja Stripe Payments Europe, Limited (SPEL), 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin D02 H210, Irska. Primjenjuju se Stripe Uvjeti korištenja i mogu se pogledati na https://stripe.com/en-hr/legal/consumer.

Kupac ima pravo na pravo prijeboja samo ako su njegove protutražbine pravno utemeljene, nesporne ili priznate od strane Adria eSIM. Ovo isključuje protutužbe kupca proizašle iz istog ugovornog odnosa. Kupac ima pravo na zadržavanje samo ako se ono temelji na istom ugovornom odnosu.

8 Dostava

eSIM podatkovni paket isporučuje se slanjem QR koda putem e-pošte s odgovarajućim uputama za instalaciju.

9 Obveze i obaveze kupca

Adria eSIM nudi međunarodne eSIM pakete podataka. eSIM podatkovni paketi mogu se koristiti kao količina podataka za sve internetske usluge, ali Adria eSIM ne jamči da je korištenje usluge zakonski dopušteno na svim lokacijama u svijetu. Ako Korisnik koristi Uslugu s ili na lokaciju izvan EU-a, Korisnik je odgovoran za poštivanje svih primjenjivih stranih i lokalnih zakona.

Korisnik neće koristiti Uslugu za bilo kakvu nezakonitu, uvredljivu, invazivnu tuđu privatnost, uznemirujuću, klevetničku, klevetničku, prijeteću ili punu mržnje, ili na bilo koji drugi način koji krši primjenjivi zakon. Korisniku nije dopušteno koristiti usluge na način koji ugrožava mrežu ili je protuzakonit, prijevaran ili uvredljiv. Adria eSIM ima pravo obustaviti korisnikovo korištenje usluge ako korisnik prekrši ove obveze.

Kupac ne smije raditi obrnuti inženjering, distribuirati, objavljivati, prikazivati, mijenjati ili na bilo koji način iskorištavati konfiguracijske parametre koje osigurava Adria eSIM za pristup usluzi.

Korisnik je odgovoran za blokiranje eSIM podatkovnog paketa ili za njegovo blokiranje od strane podrške ako postane očito da se koristi ili zlorabi bez pristanka korisnika. Korisnik je odgovoran za sve troškove koji nastanu na računu Korisnika za Uslugu sve dok Korisnik ne onemogući Uslugu.

10 Jamstvo

Adria eSIM je isključivo odgovoran za pružanje eSIM podatkovnog paketa bez materijalnih nedostataka. Incidenti kao što su nestanci struje, nedostupnost pružatelja usluga, prekid interneta itd. su izvan kontrole Adria eSIM.

Ako eSIM podatkovni paket ima materijalni nedostatak, korisnik ima neograničena zakonska prava na odgovornost za nedostatke. Ovo posebno vrijedi ako se eSIM podatkovni paket ne može instalirati i koristiti zbog tehničkog problema za koji je odgovorna tvrtka Adria eSIM.

U slučaju kvarova izvan kontrole Adria eSIM (vidi stavak 1.), korisnik može podnijeti zahtjev dobre volje za povrat plaćene cijene Adria eSIM, pod uvjetom da kupljeni eSIM podatkovni paket još nije aktiviran. Odluka o zahtjevu za dobru volju ovisi o okolnostima pojedinog slučaja i diskrecijsko je pravo Adria eSIM.

11 Štete

U svim slučajevima u kojima je Adria eSIM dužan platiti štetu ili nadoknaditi troškove na temelju ugovornih ili pravnih zahtjeva, odgovoran je samo u onoj mjeri u kojoj su on, njegovi izvršni zaposlenici i pomoćni agenti krivi za namjeru, grubu nepažnju ili ozljedu života , tijelo ili zdravlje . Odgovornost bez krivnje prema Zakonu o odgovornosti za proizvode ostaje nepromijenjena. Odgovornost za skrivnu povredu bitnih ugovornih obveza (npr. onih koje se kupoprodajnim ugovorom namjerava nametnuti prodavatelju na temelju svog sadržaja i svrhe ili čije ispunjenje omogućuje u prvom redu pravilno izvršenje kupoprodajnog ugovora i na čije ispunjavanje kupac redovito oslanja i oslanja) također ostaje bez utjecaja može). Međutim, odgovornost je ograničena na predvidljivu štetu tipičnu za ugovor, osim u slučajevima rečenica 1 i 2. Promjena tereta dokazivanja na štetu kupca nije povezana s gore navedenim propisima.

Isključena je odgovornost tvrtke Adria eSIM u slučaju incidenata izvan njezine kontrole (vidi odjeljak 9, stavak 1).

Adria eSIM nije odgovoran za naknade s drugih telefona, drugih SIM kartica, hotelskih telefona ili druge naknade koje nisu izravno povezane s eSIM podatkovnim paketom korisnika.

12 Zaštita podataka

Podatke o kupcu koji su potrebni za poslovne transakcije pohranit ćemo i postupati povjerljivo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i relevantnim nacionalnim propisima. Dodatne pojedinosti možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka.

Glas preko IP komunikacije prenosi se preko javnih mreža, uključujući Internet. Kupac potvrđuje da Adria eSIM nije odgovoran za bilo kakav gubitak privatnosti koji proizlazi iz korištenja usluge putem javnih mreža.

13 Mjerodavno pravo Mjesto nadležnosti

Ako je kupac trgovac, pravna osoba javnog prava ili poseban javnopravni fond, mjesto jurisdikcije je sjedište Adria eSIM; Međutim, Adria eSIM također ima pravo tužiti kupca u mjestu njegovog prebivališta.

Za sva potraživanja koja proizlaze iz ugovora primjenjuje se isključivo pravo Republike Hrvatske, isključujući Konvenciju UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

Ako je bilo koji od ovih uvjeta ništavan ili nedjelotvoran ili se ne provode zajedničkim dogovorom između strana, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi.

14 Potrošačka arbitraža, informacije u skladu s Odjeljkom 36 VSBG

Adria eSIM nije voljan niti obvezan sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred arbitražom za potrošače.

15 Ugovoreno skladištenje

Ovi opći uvjeti bit će vam poslani putem e-pošte. Kao mjeru opreza, spremite ovo sami ispisom ove stranice pomoću funkcije ispisa u vašem pregledniku. Trenutnu verziju uvjeta i odredbi možete vidjeti u bilo kojem trenutku na http://adriaesim.gombashop.rs. Nakon predaje narudžbe tekst ugovora vam više nije dostupan. Adria eSIM ne nudi funkciju pohrane u obliku koji se može igrati. Stoga biste to morali sami organizirati (npr. snimanjem zaslona odgovarajuće ponude).

Kupac može pregledavati svoje narudžbe u korisničkom računu ako ste se registrirali kao kupac i ulogirali putem web stranice sa svojim pristupnim podacima.

16 Prekid usluge/ponude

Adria eSIM zadržava pravo ukinuti uslugu u obliku pružanja eSIM podatkovnih paketa u bilo kojem trenutku sa ili bez obavijesti i iz bilo kojeg razloga. Adria eSIM nije odgovoran kupcu ili trećim stranama za bilo kakve izmjene, obustavu ili prekid usluge. Ugovori koji su već sklopljeni za eSIM podatkovne pakete ostaju nepromijenjeni.

Stripe trust badge